ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ 

на  2012  рік

(зі змінами у 3 кварталі)

Роздольненського міжрайонного управління водного господарства, 01034024

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет заку-півлі

 

Код КЕКВ (для бюд-жет-них коштів)

Джере-ло фінан-су-вання

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн

Проце-дура закупів-лі

Орієнтов-ний початок проведе-ння процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

При-мітки

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Послуги з постачання електричної енергії 

40.10.3

1163

Держа-вний бюджет

8394000,0

вісім мільонів триста дев'яносто чотири тисячі грн 00 коп

Закупів-ля у одного учасника

1 квартал 2012 р

Комітет з конкурсних торгів, відділ енергетики

 

Продукти нафтопереро-блення рідкі 23.20.1

1131

Держа-вний бюджет

733930,0

Сімсот тридцять три тисячі девятсот тридцять грн 00 коп

Відкриті торги

1 квартал 2012 р

Комітет з конкурсних торгів, служба механіків

 

Послуги з росподілу води 41.00.2

1134

Держа-вний бюджет

713400,0

Сімсот тринадцять тисяч чотириста грн 00 коп

Закупів-ля у одного учасника

2 квартал 2012 р

Комітет з конкурсних торгів, відділ водокористування

 

Послуги з росподілу води 41.00.2

1134

Держа-вний бюджет

720000,0

Сімсот двадцять тисяч  грн 00 коп

Закупів-ля у одного учасника

3 квартал 2012 р

Комітет з конкурсних торгів, відділ водокористування

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.08.2012 р. №12.

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів      Баленков І.М.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів   Щербаков І.Л.